Når en voksen i en familie har et rusmiddelproblem, er det svært at være gode forældre

Selvom man gør sit bedste, kommer rusmidlerne næsten altid til at stå i vejen for gode relationer mellem børn og voksne. Børn, der vokser op med rusmidler i familien, kan have brug for at tale med andre om udfordringerne. Og familien kan have brug for hjælp til at tale sammen om, hvordan familien fungerer, og hvorfor det er så svært at slippe ud af et rusmiddelproblem, selvom det er det, alle i familien ønsker aller mest.

BRUS er forankret i de kommunale rusmiddelcentre, og tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb for børn og unge. Vi har også familiesamtaler, hvor forældre, søskende og eventuelt bedsteforældre også kan deltage. Familiesamtalerne kan du læse mere om nedenfor.

Samtalerne foregår enten i rusmiddelcentrene, eller der hvor børnene/de unge i forvejen kommer.

Hvad sker der i BRUS?

Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler med en medarbejder i BRUS. I forsamtalen vil vi undersøge, hvad der præger jeres familie, og hvordan vi bedst kan hjælpe jer og jeres barn/ung. Efter samtalen beslutter vi sammen, hvad der videre skal ske.

Familiesamtalen - for dig og dine nærmeste

Familiesamtalen er til familier med børn og unge i alle aldre.

Man behøver ikke have alle i familien med. Nogle gange kan det også være en god idé at invitere andre vigtige voksne med i samtalen, for eksempel bedsteforældre.

Det vigtigste er, at der er både børn og voksne med fra familien. Og så er det vigtigt, at I har mod til at tale om alt det svære, og lytte til hinanden.

Noget for dig? Kontakt os her