Vær specielt opmærksom hvis barnet:

 • ændrer markant adfærd.
 • er trist, indesluttet og passivt.
 • isolerer sig eller holdes ude af fællesskabet.
 • ønsker ikke at have legekammerater med hjem.
 • virker usikkert og utrygt.
 • har søvnproblemer.
 • har renlighedsproblemer.
 • er selvdestruktivt.
 • er kropsligt anspændt og kan ikke lide fysisk kontakt.
 • har psykosomatiske symptomer.
 • har koncentrationsbesvær.
 • har en uhensigtsmæssig kontaktform og sociale vanskeligheder.
 • påtager sig en klovne-rolle.
 • har vanskeligt ved at hæmme impulser.
 • er omklamrende og grænseløst.
 • fremstår forsømt ift. soignering, påklædning og praktiske forhold.
 • har et ustabilt fremmøde.
 • har et ansvar, som ikke kan betragtes som alderssvarende.