Når en voksen i en familie har et rusmiddelproblem, er det svært at være gode forældre

Selvom man gør sit bedste, kommer rusmidlerne næsten altid til at stå i vejen for gode relationer mellem børn og voksne. Børn, der vokser op med rusmidler i familien, kan have brug for at tale med andre om udfordringerne.

Hør hvad Clara har kæmpet med og hvordan hun fik hjælp.

Disse signaler skal du kende, hvis du vil spotte mistrivsel grundet rusmidler i familien

Når børn og unge mistrives på grund af rusmidler i familien, kan de give udtryk for det på mange forskellige måder.

Her kan du læse helt kort om, hvilke signaler du som fagperson skal kende og være opmærksom på.

Læs om mistrivselssignaler her